Tipe Produkter

Tipe Produkter AB har över 70 års erfarenhet av tillverkning och försäljning av godis. Det är med denna historik och kunskap i ryggen vi tillverkar och levererar profilgodis till företag. Alltid med fokus på kvalitet men framför allt service kan vi erbjuda godis, snacks och fikaprodukter. Med till stor del egen produktion både i Sverige och i Belgien kan vi hantera hela flödet från order till leverans där kunden alltid sätts i fokus.