Vi som är medlemmar i PWA är de professionella arbetande grossistföretagen,

vilka har en klart utarbetad affärsidé, att företrädesvis arbeta med distributörer som kunder och därigenom medverka till en strukturering av branschen.