Vi som är medlemmar i PWA
är de professionella arbetande grossistföretagen
,

vilka har en klart utarbetad affärsidé, att företrädesvis arbeta med distributörer som kunder
och därigenom medverka till en strukturering av branschen.