PWA TAR PRODUCENTANSVAR
Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter.
Den som importerar en vara till Sverige räknas som producent och har därmed producentansvaret.
Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för sex produktgrupper i dag:
1 förpackningar
2 däck
3 returpapper
4 bilar
5 elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
6 batterier
Handla tryggt - lägg Dina order hos en PWA medlemmen - han tar
producentansvaret OCH DET INGÅR I PRISET !
BLI MEDLEM?
Vill du komma åt en rad fördelar? Är Du grossist - säljer du ENDAST mot åf?
Kontakta PWA för medlemsskap
PWA samarbetar med Tekniska högskolan i Jönköping i deras utbildning skräddarsydd för vår bransch. Vill Du ta emot en praktikant under våren? - Kontakta PWA.

Nya produkter i kompensationssystemet för privatkopiering
Från och med 1 april 2011 kommer privatkopieringsersättning att tas ut för usbminnen och externa hårddiskar enligt reglerna i upphovsrättslagen.

Dessa avgifter ingår i pwamedlemmarnas priser.