Magasin

Vi på Magasin har en vision om att inte bara leverera en kvalitativ produkt i fin förpackning. För oss är det även viktigt att säkerställa att denna har producerats efter humana, lagliga och rättvisa förhållanden, energisnålt och på ett miljövänligt sätt så kallat CRS-arbete. Vi tar vårt fulla ansvar och vi vill att ni ska veta att ni har köpt en produkt med rätt förutsättningar. Utöver detta så jobbar vi med många kända varumärken som alla också följer de riktlinjer som sätts upp av både oss och internationella organisationer. Som sagt det handlar ju till sist om att bry sig.