Försäljning

Statistik Q1 – Försäljning 2016

Statistik Q4 – Försäljning 2015

Orderstock

Statistik Q1 – Orderstock 2016

Statistik Q4 – Orderstock 2015