PWA

Medlemmarna i PWA arbetar inom presentreklam-branschen och det är ett krav att medlemmarna följer de regelverk som gäller för producentansvar. PWA arbetar för att förbättra medlemmars ekonomiska och affärsmässiga intressen. Detta uppnås genom att:

 • Aktivt arbeta för en positiv attityd gentemot PWA:s medlemmar och presentreklam-branschen.
 • Företräda föreningen gentemot myndigheter
 • Anordna mässor för föreningens medlemmar

Bli medlem

Medlemsförmåner:

 • Garanterad monteryta på PWA Expo Helsingfors
 • Rabatt vid deltagande på PWA expo i Helsingfors
 • PWA Powerbox
 • PWA statistik – varje kvartal
 • Reklam via PWA:s hemsida
 • Branschinformation
 • Intressant nätverk

För att bli medlem i PWA måste ett antal krav upprätthållas:

 • Medlemmar ska verka som grossist inom branschen
 • Ha gott anseende
 • Sälja produkter till vidare säljande företag
 • Ha sitt säte i Norden
 • Skicka in försäljningsstatistik senast 14 dagar efter avslutat kvartal till oberoende företag som styrelsen utser.
 • De regelverk som gäller för produktansvar måste följas
 • Aktivt arbete för att marknadsföra PWA genom att bl.a. visa PWA:s logotype på sin hemsida

Vill du ha fördelarna PWA erbjuder? Bli medlem genom att skicka in en skriftlig ansökan som prövas av styrelsen. Godkänns ansökan tillkommer en inträdesavgift (engångsavgift) och en årsavgift som bekräftar medlemskapet.

Producentansvar

Det är oerhört viktigt för PWA att alla medlemmar tar producentansvar vilket innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvar uppmuntrar producenter till att producera produkter som är resurssnåla, återvinnbara och inte innehåller miljöfarliga ämnen för en hållbar miljö.

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper:

 • Batterier
 • Bilar
 • Däck
 • Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • Förpackningar
 • Returpapper
 • Läkemedel
 • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Det finns även frivilliga åtaganden som liknar producentansvar för kontorspapper och lantbruksplast.

Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp från någon av PWA:s medlemmar.

Leveransbestämmelser 2016